Regulacja i konserwacja okuć MACO

Regulacja i konserwacja okuć MACO

Prawidłowa i bezpieczna obsługa okien
Państwa okna i drzwi balkonowe wyposażone są w wysokiej klasy okucia firmy MACO. Ich obsługa jest prosta i bezproblemowa, ale mimo to powinni Państwo przeczytać wskazówki dotyczące konserwacji, regulacji okuć, właściwej i bezpiecznej obsługi okien.


Pozycja uchylna służy do długotrwałego przewietrzania pomieszczeń.


Pozycja rozwierana służy do krótkotrwałego wietrzenia lub mycia szyb.


Okno zamknięte.


Pozycja mikrowietrzenia.

Pielęgnacja i konserwacja okuć.
Okna i drzwi balkonowe będą funkcjonowały bez zastrzeżeń,
ale konieczne jest przynajmniej raz w roku przeprowadzenie następujących czynności:

Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo należy regularnie sprawdzać.
Kontroli poddane jest mocowanie oraz stopień zużycia (patrz rysunek).

Wszystkie elementy ruchome okuć tj. zaczepy, czopy ryglujące i ruchome listwy przenoszące napęd,
które są widoczne w szczelinach należy smarować, względnie oliwić
(np. pastą silikonową lub smarem w sprayu typu WD-40),
Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki,
które w żaden sposób nie wpływają na powłokę antykorozyjną okuć.
Jeżeli zachodzi konieczność należy wykonać również regulację okuć.


Regulacja okuć
Regulacja okien i drzwi balkonowych jest wykonana fabrycznie i w większości przypadków nie wymaga poprawek.
Jeżeli jednak zajdzie taka konieczność należy dokonać regulacji zgodnie z rysunkami poniżej.

Informacje zamieszczone w instrukcji dotyczą wszystkich typów okien nie wyszczególnionych
w niniejszej instrukcji (np. okna dwuskrzydłowe, okna rozwierne, okna uchylne itp.).
UWAGA:
Zmiany położenia klamki można dokonywać tylko po uprzednim zamknięciu okna.
W trakcie przesterowania położenia skrzydła należy dociskać skrzydło do ramy.
Prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Zagrożenie skaleczenia (przygniecenia) gdy np. dłoń dostanie się pomiędzy ramę,
a zamykane skrzydło. Niebezpieczeństwo wypadnięcia przez okno.
Niebezpieczeństwo zranienia przez otwarte skrzydło w czasie działania silnego wiatru.

UWAGA:

Nie obciążać skrzydeł w żaden sposób.

Nie uderzać otwartym skrzydłem w ścianę lub węgarek.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydłem a ramą.